2018-12-11 08:00   1488  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

 1. Конституція України.
 2. Закон України «Про освіту».
 3. Закон України «Про дошкільну освіту».
 4. Закон України «Про охорону дитинства».
 5. Конвенція ООН про права дитини.
 6. Закон України «Про інклюзивну освіту».
 7. Закон України «Про інклюзивне навчання».
 8. Закон України «Про інклюзивну освіту в ДНЗ».
 9. Наказ МОН «Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти».
 10. Наказ МОН, МОЗ від 27.03.06 року № 240/165 «Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу».
 11. Наказ МОНУ від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу».
 12. Наказ МОНУ №1041 «Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку».
 13. Наказ МОН  України від 23.04.2018р. № 414 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти».
 14. Наказ МОН України від 12.06.2018р. № 627 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти».
 15. Наказ Міністерство освіти і науки України від 24.04.2017р. № 635 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах».
 16. Лист МОН від 05.02.2018р.  № 2.5-281 «Роз'яснення стосовно тривалості уроків в інклюзивних класах та щодо функціональних обов'язків асистента вчителя».
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017р. № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр».
 19. Закон України від 23.05.2017р. № 2053-VIII «Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг».
 20. Постанова Кабінету Міністрів України № 617 від 22 серпня 2018 року про «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів».
 21. Наказ МОН України від 21.07.2017 № 1081 «Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)».
 22. Лист МОН України від 10.01.2017 № 1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами».
 23. Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669.