2024-05-07 11:04   265  

Соціально-психологічний супровід освітнього процесу в закладах освіти у 2023-2024 навчальному році здійснюють 163 працівники психологічної служби: 104 – практичних психологи закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, 53 соціальних педагоги, 4 методисти та 1 завідувач Центру психологічної служби.

 

Напрями діяльності Центру психологічної служби:

 

  1. Методичний супровід та координація роботи психологічних служб закладів освіти міста.
  2. Участь в атестаційній комісії Департаменту освіти та науки для атестації педагогічних працівників, супровід практичних психологів та соціальних педагогів в міжатестаційний період.
  3. Діагностико-аналітичний напрямок (анкетування, моніторинги, опитування, індивідуальна та групова діагностика).
  4. Найково-методичний напрямок (організація роботи творчих груп, підготовка методичних матеріалів, видавнича діяльність).
  5. Навчально-консультативний напрямок (проведення навчальних тренінгів, семінарів, воркшопів, індивідуальних та групових консультацій для працівників психологічної служби та педагогів).
  6. Просвітницька та профілактична робота.
  7. Соціально-правовий захист учасників освітнього процесу (поновлення банку даних дітей пільгових категорій, здійснення виплат для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, організація та вручення подарунків до свят, проведення благодійних заходів).