2018-12-11 08:28   8217  

Нетрадиційні методи логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку

 Логопедія як наука на сьогодні безумовно стає все більш необхідною та вкрай важливою, адже статистика свідчить про те, що кількість дітей із порушенням мовлення, нажаль, з кожним роком збільшується.

Саме тому логопеди повинні спиратися як на класичні методи роботи із дітьми, так і здійснювати використання інноваційних, навіть в деякій мірі нетрадиційних засобів корекції мовлення дітей дошкільного віку. Напевно, важко не погодитися із тим, що вкрай важливо діагностувати та здійснити ряд заходів щодо корекції мовлення у дітей саме до їх безпосереднього навчання у школі.

Таким чином, метою даної роботи є окреслення нетрадиційно-інноваційного методу Су-Джок терапії в логопедичній роботі.

Взагалі, якщо вести мову про «Су-Джок» терапію (далі - терапію), потрібно зазначити, що дана методика на сьогодні доволі широко використовується. Її розробником вважається професор Пак Чже Ву. У перекладі на українську «Су» - кисть, «Джок» - стопа, тобто метод лікування за допомогою використання кистей рук та стопи ніг. Методика терапії побудована за принципом впливу через кисті рук та стопи ніг на організм людини. Доволі цікавим є факт, що у будові кисті та стопи проявляється дивовижна подібність із будовою людського тіла. У тілі людини можна виділити тулуб і п'ять виступаючих частин - голову з шиєю і чотири кінцівки. Подивившись на свою кисть, ми бачимо, що кисть теж складається з долоні і п'яти виступаючих частин - пальців. А отже, вплив на кисті дитини допомагають здійснити комплексну логопедичну терапію, так ґрунтуючись на основі великої кількості досліджень вкрай важко не погодитися із тим, що дрібна моторика пальців дитини стимулює розвиток центральної нервової системи, а також допомогає у розвитку мовлення дитини. Здійснюється розвиток окремих психічних функцій, які формують у дошкільнят уміння, необхідні для подальшого навчання у початкових класах школи.

Методи «Су-Джок» терапії належать до числа ефективних засобів корекції, все частіше застосовуються в спеціальній педагогіці і допомагають досягненню максимально можливих успіхів у подоланні мовних труднощів дітей дошкільного віку. На тлі комплексної логопедичної допомоги нетрадиційні методи терапії, не вимагаючи особливих зусиль, оптимізують процес корекції мовлення дітьми – логопатами і сприяють оздоровленню всього організму дитини.

Слід зазначити, що дослідження, яке було проведено, носить не лише теоретичний, але й практичний прикладний характер. Так в роботі вчителя-логопеда було здійснено ряд спостережень за дітьми, що доводять певну ефективність даного терапевтичного методу. Наприклад, у дітей, які здійснювали вправи із використанням методів «Су-Джок» терапії, на відміну від іншої групи дітей, з якими також проводилася логопедична робота, але без використання методів терапії, відбулося значне покрашення: логічного мислення; розвитку дрібної моторики а також уваги. Діти з задоволенням роблять вправи з кулькою «Су-Джок», що підвищує ефективність логопедичної роботи.

Безумовно, використання нових методів корекційної роботи залежить від кваліфікованості вчителя-логопеда, вміння знайти підхід до кожної окремо взятої дитини, але вкрай важко заперечувати необхідність введення нових методів роботи із дітьми, які потребують логопедичної допомоги. На сьогоднішній день методів нетрадиційного впливу багато, але «Су-Джок» є дуже простим і прийнятним для дітей дошкільного віку. Поруч із пальчиковими іграми, мозаїкою, штрихуванням, ліпленням, малюванням у логопедичних цілях можна і потрібно використовувати вправи «Су - Джок», які в рази підвищують розвиток дрібної моторики пальців рук, а, отже, і мовлення дитини.