Методичний дайджест   2021-10-08 10:51   525  

Профорієнтаційна робота займає важливе місце в діяльності ліцеїв, оскільки вона, з одного боку, забезпечує зв’язок системи освіти з економічною системою країни, з іншого, поєднує сьогодення учнів з їхнім майбутнім, саме тому освітнє середовище має не тільки забезпечувати предметну підготовку, а й створити сприятливі умови для професійного самовизначення учнів.

7 жовтня 2021 року відбулося засідання творчої групи практичних психологів ЗЗСО «Професійна орієнтація в сучасному закладі освіти». Учасники засідання відвідали профорієнтаційний кабінет при кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника. Оксана Любомирівна Протас, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи та Лідія Степанівна Тимків, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи розповіли практичним психологам про технологію проведення профорієнтаційних заходів, а саме діагностичного обстеження учнів на базі їхнього закладу. Запропоноване працівниками кафедри профдіагностичне обстеження проводиться в три етапи та спрямоване на вивчення рівня сформованості інтегративних якостей старшокласників для їхнього професійного самовизначення. Учні старших класів по завершенні всіх етапів діагностування отримають розгорнуту інформацію про схильність до певного виду професії та професійну консультацію для допомоги учням у виборі професії з урахуванням власних схильностей, встановлення відповідності індивідуальних психологічних і особистісних особливостей, специфічним вимогам тієї чи іншої професії.

Щиро дякуємо працівникам Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника за інформативну зустріч та співпрацю із закладами освіти.