Методичний дайджест   2021-11-22 16:51   24  

У роботі з дітьми важливим є кожний засіб, а значення слова є неоціненним. Слово забезпечує зміст спілкування, відображає дійсність, позначає речі, виділяє ознаки, дії та відношення, дає загальне уявлення про предмет, формує поняття тощо.

22 листопада 2021 року онлайн відбулося засідання Школи компетентного вчителя-логопеда на тему «Здійснення різноаспектного підходу до слова в процесі його введення в мовлення дітей».

Учитель-логопед Тетяна Вінтонюк за допомогою яскравої презентації охарактеризувала властивості слова, способи введення нових слів у мовлення дітей, таких як показ предмета чи його зображення, використання контексту, словотворення та тлумачення слів. Завдяки поділу на групи фахівці підбирали ігри і вправи, які найефективніше допомагають вводити будь-які слова у мовлення кожної дитини.

У кінці засідання логопеди зробили наступний висновок: оволодіння дитиною словом відбувається в єдності його лексичного, граматичного значень і звукової будови, оскільки слово зрозуміле тільки тоді, коли звучання наділене певним змістом.