Новини   2021-06-09 14:34   47  

Відбулося онлайн-засідання кафедри теорії та методики дошкільної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» за участю викладачів кафедри, розробників освітньої програми для студентів-магістрів спеціальності «Дошкільна освіта» та стейкхолдерів потенційних вихователів закладів дошкільної освіти – працівників Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради (О.Балкова, головний спеціаліст з питань дошкільної освіти, Т.Кудярська, завідувач логопедичного пункту), завідувачів закладів.
 
Освітньо-професійну програму «Дошкільна освіта» підготовки магістрів за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» розроблено відповідно до стандарту вищої освіти, інших чинних нормативних документів, враховано вимоги оновленого Базового компоненту дошкільної освіти та рекомендації роботодавців педагогів закладів дошкільної освіти – завідувачів дошкільних закладів, працівників Департаменту освіти та науки.