Новини   2023-11-17 15:32   118  

 
Мета тренінгів:
 ознайомити з методом ненасильницького спілкування;
практично пропрацювати навички ненасильницької комунікації;
розвинути здатність до емпатії, розуміння власних емоцій та потреб, а також потреб та почуттів інших;
сприяти особистісному розвитку педагогічних працівників.
У тренінгах взяли участь понад 500 педагогів.