Новини   2021-10-07 18:39   171  

Вовчинецька гімназія Івано-Франківської міської ради оголошує конкурс на посаду вихователя групи продовженого дня ( 1 ставка) 

Місце знаходження закладу: 76491 , с.Вовчинець, вул. Гайова,10

Найменування посад та умови праці : посадовий оклад вихователя ГПД відповідає 11-14 тарифному розряду, який залежить від рівня освіти, результатів атестації та педагогічного стажу працівника; передбачені доплати та надбавки. Виплачується щорічна матеріальна допомога на оздоровлення, грошова винагорода за сумлінну працю та інші виплати згідно чинного Законодавства.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

 на посади учителів гімназії приймаються особи, які є громадянами України, мають вищу педагогічну освіту та відповідну професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою, моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких не перешкоджають виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів , які подаються на конкурс:

копія паспорта громадянина України;

копію військового квитка чи приписного свідоцтва; 

письмову заяву про участь у конкурсі;

автобіографію ;

анкету-резюме (додаток до Положення про конкурс);

копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи;

копію документа про освіту із додатками;

копію документа, що підтверджує підвищення кваліфікації, проходження атестації та сертифікації за останніх п’ять років (за наявності);

письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток до Положення про конкурс);

мотиваційний лист, складений у довільній формі ;

Особа може надати інші документи та інформацію щодо своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння педагогічного звання, наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації, тощо).

Термін подачі документів – 14 днів з дня оприлюднення оголошення.

Конкурсний відбір здійснюється у два етапи за результатами:

І етапу: тестування претендента практичним психологом з метою визначення його готовності до роботи на посаді педагогічного працівника;

ІІ етапу: співбесіди з претендентом та надання ним відповідей на запитання членів конкурсної комісії.

Співбесіда з претендентом проводиться конкурсною комісією з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей претендента вимогам до професійної компетентності педагогічного працівника та до відповідних посадових обов’язків.

Етапи проведення конкурсу :

прийняття рішення про оголошення конкурсу – 06.10.2021р.;

 оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору – 07.10.2021р.;

 прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, – 07.10.2021р. – 20.10.2021р. з 9.00- 13.00 год.

 попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам та перше засідання конкурсної комісії з надання дозволу на участь в конкурсному відборі – 21.10.2021р.;

Проведення конкурсного відбору:

 – І етап, психологічне тестування:

22.10 2021 р. початок - 10.00 год. 

– ІІ етап, співбесіда комісії: 25.10.2021 р. , початок – 10.00 год.

 визначення переможця конкурсного відбору – 25.10.2021р.;

подання на затвердження висновку конкурсної комісії директору гімназії – 26.10.2021 р.; 

оприлюднення результатів конкурсу – завершення конкурсу – 25.10.2021р.;

Контактні особи : Павлюк Петро Васильович , директор гімназії , тел. 0501658248

Якубенко Наталія Богданівна, голова комісії, тел. 0993172482

Андросюк Галина Володимирівна, секретар комісії ; тел. 0990394159

Електронна пошта vovch_school@i.ua