Новини   2021-09-03 15:11   71  

Ліцей імені Миколи Сабата Івано-Франківської міської ради оголошує конкурс на посаду вчителя фізичної культури (1 посада). Місцезнаходження закладу: 76008, м. Івано-Франківськ, Калуське шосе,1.

Найменування посад та умови праці: посадовий оклад учителя відповідає 11-14 тарифному розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, який залежить від рівня освіти, результатів атестації та педагогічного стажу працівника; передбачені доплати та надбавки. Виплачується щорічна матеріальна допомога на оздоровлення, грошова винагорода за сумлінну працю та інші виплати згідно чинного Законодавства.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

на посади вчителів ліцею приймаються особи, які є громадянами України, мають вищу педагогічну освіту та відповідну професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою, моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких не перешкоджають виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які подаються на конкурс:

  • копія паспорта громадянина України;
  • копію військового квитка чи приписного свідоцтва;
  • письмову заяву про участь у конкурсі;
  • автобіографію;
  • анкету-резюме (додаток до Положення про конкурс);
  • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи;
  • копію документа про освіту із додатками;
  • копію документа, що підтверджує підвищення кваліфікації, проходження атестації та сертифікації за останніх п'ять років (за наявності);
  • письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток до Положення про конкурс);
  • мотиваційний лист, складений у довільній формі (за бажанням).

Особа може надати інші документи та інформацію щодо своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння педагогічного звання, наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації, тощо).

Термін подачі документів - 14 днів з дня оприлюднення оголошення.

Конкурсний відбір здійснюється у два етапи за результатами:

1 етапу: тестування претендента практичним психологом з метою визначення його готовності до роботи на посаді педагогічного працівника;
2 етапу: співбесіда з претендентом та надання ним відповідей на запитання членів конкурсної комісії.

Співбесіда з претендентом проводиться конкурсною комісією з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей претендента вимогам до професійної компетентності педагогічного працівника та до відповідних посадових обов’язків.

Етапи проведення конкурсу:

- прийняття рішення про оголошення конкурсу - 03.09.2021р.;
- оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору - 03.09.2021р.;
- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі - з 06.09.2021р. до 18.09.2021р.;
- попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам та перше засідання конкурсної комісії з надання дозволу на участь у конкурсному відборі - 20.09.2021р.

Проведення конкурсного відбору:

- І етап, психологічне тестування: 21.09.2021р. з 10 до 12 год;
- ІІ етап, співбесіда комісії: 22.09.2021р., початок о 10 год.
- визначення переможця конкурсного відбору - 22.09.2021р.;
- подання на затвердження висновку конкурсної комісії директорові ліцею - 22.09.2021 р.;
- оприлюднення результатів конкурсу (завершення конкурсу) - 23.09.2021р.

Контактні особи:

Дейчаківський Ігор Іванович, директор ліцею; тел.58-36-73, м.т.067-841-89-05

Грицишин Марія Іванівна, голова комісії, м.т.050-338-30-22

Електронна пошта ліцею – ukr.gimnazia1@gmail.com