Новини   2021-07-19 16:06   237  

Ліцей ім. Івана Пулюя Івано-Франківської міської ради оголошує конкурс на посади учителів: української мови та літератури (2 посади, неповне тижневе навантаження),фізичної культури (1 посада, неповне тижневе навантаження), зарубіжної літератури(1 посада, неповне тижневе навантаження), фізики (1 посада, неповне тижневе навантаження), предмета «Захист України» (1 посада, неповне тижневе навантаження), інформатики (1 посада), німецької мови (1 посада, неповне тижневе навантаження). 

Місцезнаходження закладу: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Франка, 33.

Найменування посад та умови праці: посадовий оклад учителя української мови та літератури, зарубіжної літератури, фізики, предмета «Захист України», інформатики, німецької мови відповідає 11-14 тарифному розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, який залежить від рівня освіти, результатів атестації та педагогічного стажу працівника; передбачені  доплати та надбавки. Виплачується щорічна матеріальна допомога на оздоровлення, грошова винагорода за сумлінну працю та інші виплати згідно чинного Законодавства.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

- на посади учителів ліцею приймаються особи, які є громадянами України, мають вищу педагогічну освіту та відповідну професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою, моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я  яких не перешкоджають виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які подаються на конкурс:

 • копія паспорта громадянина України;
 • копію військового квитка чи приписного свідоцтва; 
 • письмову заяву про участь у конкурсі;
 • автобіографію;
 • анкету-резюме (додаток до Положення про конкурс);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи;
 • копію документа про освіту із додатками;
 • копію документа, що підтверджує підвищення кваліфікації, проходження атестації та сертифікації за останніх п’ять років (за наявності);
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток до Положення про конкурс);
 • документ, що засвідчує володіння державною мовою (державний сертифікат або документ про повну загальну середню освіту)
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі (за бажанням). 

Примітка: педагогічним працівникам ліцею, які працюють і виявили бажання взяти участь в конкурсному відборі, необхідно подати тільки:– письмову заяву про участь у конкурсі;
– автобіографію (оновлену);
– анкету-резюме (додаток 1);
– письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток 2);
- документ, що засвідчує володіння державною мовою (державний сертифікат або документ про повну загальну середню освіту)

– копії дипломів про вищу освіту та додатків до них, завірених директором ліцею.

Особа може надати інші документи та інформацію щодо своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння педагогічного звання, наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації, тощо).

Термін подачі документів – 14 днів з дня оприлюднення оголошення.

Конкурсний відбір здійснюється у два етапи за результатами:

 • І етапу: тестування претендента практичним психологом з метою визначення його готовності до роботи на посаді педагогічного працівника;
 • ІІ етапу: співбесіда з претендентом та надання ним відповідей на запитання членів конкурсної комісії.

Співбесіда з претендентом проводиться конкурсною комісією з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей претендента вимогам до професійної компетентності педагогічного працівника та до відповідних посадових обов’язків.

Етапи проведення конкурсу :

 • прийняття рішення про оголошення конкурсу – 15.07.2021р.;
 • оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору – 16.07.2021р.;
 • прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, – 19.07.2021р. – 01.08.2021р.;
 • попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам та перше засідання конкурсної комісії з надання дозволу на участь в конкурсному відборі – 05.08.2021р.;

Проведення конкурсного відбору:
– І  етап, психологічне тестування: 06.08. 2021р. з 10.00 год; 
– ІІ  етап, співбесіда комісії: 09.08.2021р., початок з 10.00 год.

 • визначення переможця конкурсного відбору – 10.08.2021р.;
 • подання на затвердження висновку конкурсної комісії директорові ліцею – 11.08.2021р.; 
 • оприлюднення результатів конкурсу – завершення конкурсу – 12.08.2021р.;

Вказані в оголошенні вакансії будуть відкриті з 18.08.2021р. (строковий договір) та 01.09.2021р. (новопризначених).

Контактні особи:

Бідичак Мирослав Романович, директор ліцею;тел.53-38-47, т. 0666781236
Овчар Олександр Олегович,голова комісії, тел.53-38-47, т. 0664862117
Кравченко Наталія Іванівна, секретар комісії ; тел.53-38-47, т. 0665930858

Електронна пошта pmlicey@ukr.net