Новини   2021-10-05 13:39   98  

Ліцей № 3 Івано-Франківської міської ради оголошує конкурс на посади асистента учителя (2 ставки).

Місцезнаходження закладу: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Франка, буд. 14.

Найменування посад та умови праці: асистента учителя.

  Відповідає 11-14 тарифному розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, який залежить від рівня освіти, результатів атестації та педагогічного стажу працівника; доплат та надбавок, матеріальної допомоги на оздоровлення, грошової винагороди за сумлінну працю та інші виплати згідно чинного Законодавства; 

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

на посади учителів ліцею приймаються особи, які є громадянами України, мають вищу педагогічну освіту та відповідну професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою, моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.

 

Перелік документів , які подаються на конкурс:

копія паспорта громадянина України;

письмову заяву про участь у конкурсі; 

автобіографію /або анкету-резюме (додаток 1); 

копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи (крім працюючих у ліцеї); 

копію документа про освіту із додатками; 

копію документа, що підтверджує підвищення кваліфікації, проходження атестації та сертифікації за останніх п`ять років (за наявності);

письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток 2);

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

 

Особа може надати інші документи та інформацію щодо своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння педагогічного звання, наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації, тощо).

Термін подачі документів – 14 днів з дня оприлюднення оголошення. 

Конкурсний відбір здійснюється за результатами співбесіди з претендентом. 

Співбесіда з претендентом проводиться конкурсною комісією з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей претендента вимогам до професійної компетентності педагогічного працівника та до відповідних посадових обов’язків. 

 

 

Етапи проведення конкурсу: 

– оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору – 

05.10.2021р.;

- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, з 05.10.2021р. – 19.10.2021р.; 

попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам 20.10.2021р.;  

21.10.2021 , о 14.00 – проведення співбесіди з кандидатами на заміщення вакантних посад.

- оприлюднення результатів конкурсу – 22.10.2021р. 

Контактні особи: Долгова Світлана Володимирівна, директор; тел. (0342) 75-05-58

Секретар комісії Сергієнко Тетяна Анатоліївна (0342) 75-05-58.