Новини   2021-07-20 14:03   372  

Ліцей №3 Івано-Франківської міської ради оголошує конкурс на посади учителів початкових класів (2 ставки), вихователь ГПД (1 ставка), Захисту України (1 посада), учитель української мови та літератури (1 ставка), асистент учителя (2 ставки), учитель російської мови та літератури (1 ставка), учитель фізики (1 ставка), учитель біології (1 ставка), учитель трудового навчання (1 ставка), учитель образотворчого мистецтва (1 ставка), учитель англійської мови (1 ставка), заступники директора (2 ставки), логопед (1 посада).

Місцезнаходження закладу: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Франка, буд. 14.

Найменування посад та умови праці: посадовий оклад учителя початкових класів, Захисту України, біології, вихователя ГПД, учителя української мови та літератури, асистента учителя, учителя російської мови та літератури, учителя фізики, учителя трудового навчання , учителя образотворчого мистецтва, учителя
англійської мови, логопеда.

Відповідає 11-14 тарифному розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, який залежить від рівня освіти, результатів атестації та педагогічного стажу працівника; доплат та надбавок, матеріальної допомоги на оздоровлення, грошової винагороди за сумлінну працю та інші виплати згідно чинного Законодавства;

посадовий оклад заступника директора - на 5 % менший від посадового окладу директора закладу, що відповідає 17 тарифному розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, в розрахунку на 1 посаду; доплат та надбавок, матеріальної допомоги на оздоровлення, грошової винагороди за сумлінну працю та інші виплати згідно чинного Законодавства.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

- на посади учителів ліцею приймаються особи, які є громадянами України, мають вищу педагогічну освіту та відповідну професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою, моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки;

- посаду заступника директора з навчально-виховної роботи закладу загальної середньої освіти Івано-Франківської міської ради може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які подаються на конкурс:

– копія паспорта громадянина України;
– письмову заяву про участь у конкурсі;
– автобіографію /або анкету-резюме (додаток 1);
– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи (крім працюючих у ліцеї);

- копію документа про освіту із додатками;
– копію документа, що підтверджує підвищення кваліфікації, проходження атестації та сертифікації за останніх п`ять років (за наявності);
– письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток 2);
– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи та інформацію щодо своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння педагогічного звання, наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації, тощо).

Термін подачі документів – 14 днів з дня оприлюднення оголошення.

Конкурсний відбір здійснюється у два етапи за результатами:

1 етапу: тестування претендента практичним психологом з метою визначення його готовності до роботи на посаді педагогічного працівника;
2 етапу: співбесіди з претендентом та надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії за результатами публічної презентації власної системи роботи на посаді педагогічного працівника чи публічної презентації перспективного плану системи навчально-виховної роботи закладу (для претендента на посаду заступника директора з навчально-виховної роботи).

Співбесіда з претендентом проводиться конкурсною комісією з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей претендента вимогам до професійної компетентності педагогічного працівника та до відповідних посадових обов’язків.

Етапи проведення конкурсу:

–  оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору – 20.07.2021р.;
– прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі з 20.07.2021р. – 02.08.2021р.;
– попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам з 03.08.2021р.;

– 10.08.2021 – перше засідання конкурсної комісії;
– проведення конкурсного відбору – І етап – 11.08.2021, ІІ етап - 18.08.2021р.; – визначення переможців конкурсного відбору – 18.08.2021р.;
– оприлюднення результатів конкурсу – 20.08.2021р.

Загальна тривалість конкурсу становить тридцять календарних днів з дня його оголошення.

Зазначені посади виникнуть 27.08.2021р. та 01.09.2021 р.

Контактні особи:

Долгова Світлана Володимирівна, директор; тел. (0342) 75-05-58
Секретар комісії Сергієнко Тетяна Анатоліївна (0342) 75-05-58.