Новини   2021-11-17 13:10   143  

Ліцей №21 імені Євгена Коновальця Івано-Франківської міської ради,

оголошує конкурс на посади:

  • педагога-організатора (1 посада);
  • асистента вчителя (1 посада);
  • вихователя ГПД (1 посада).

 

Місцезнаходження закладу: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Ак. Сахарова, 36а.

 

Найменування посад та умови праціпосадовий оклад педагога-організатора, асистента вчителя, вихователя ГПД відповідає 11-14 тарифному розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, який залежить від рівня освіти, результатів атестації та педагогічного стажу працівника; доплат та надбавок, матеріальної допомоги на оздоровлення, грошової винагороди за сумлінну працю  та інші виплати згідно чинного Законодавства.

 

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

     на посади педагогічних працівників ліцею приймаються особи, які є громадянами України, мають вищу педагогічну освіту та відповідну  професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою, моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.

 

      Перелік документів, які подаються на конкурс:

     - копія паспорта громадянина України;

     - копія військового квитка чи приписного свідоцтва;

- письмова заява про участь у конкурсі;

- автобіографія;

- анкета-резюме (додаток 1 до Положення про конкурс );

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи;

- копія документа про освіту із додатками;

- копія документа, що підтверджує підвищення кваліфікації, проходження атестації та сертифікації за останніх п`ять років (за наявності);

- письмова згода на збір та обробку персональних даних (додаток 2 до Положення про конкурс);

- мотиваційний лист, складений у довільній формі (за бажанням);

- сертифікат про повний курс вакцинації.

Примітка: педагогічним працівникам ліцею, які працюють і виявили бажання взяти участь в конкурсному відборі, необхідно подати:

     -  письмову заяву про участь у конкурсі;

- автобіографію (оновлену);

     - анкету-резюме (додаток 1);

     - письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток 2);

     -  скан-копії дипломів про вищу освіту та додатків до них, завірених директором ліцею.

    Особа може надати інші документи та інформацію щодо своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння педагогічного звання, наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації, тощо).

Термін подачі документів –  14 днів з дня оприлюднення оголошення.

Конкурсний відбір здійснюється у два етапи за результатами:

1 етапу: тестування претендента практичним психологом з метою визначення його готовності до роботи на посаді педагогічного працівника;

2 етапу: співбесіди з претендентом та надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії.

Співбесіда з претендентом проводиться конкурсною комісією з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей претендента вимогам до професійної компетентності педагогічного працівника та до відповідних посадових обов’язків.

Етапи проведення конкурсу :

- прийняття рішення про оголошення конкурсу – 16.11.2021р.;

- оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору – 17.11.2021р.;

- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі –    18.11-01.12.2021р. ;

- попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам та перше засідання конкурсної комісії   - 03.12.2021р.;

-  проведення конкурсного відбору:

         І етап –  психологічне тестування:  08.12.2021р., поч. о 10.00 год.;

        ІІ етап – співбесіда з претендентом: 16.12.2021р., поч.  о 14.00 год.

- визначення переможця конкурсного відбору – 16.12.2021р.;

- подання на затвердження висновку конкурсної комісії директору ліцею –

17.12.2021р.;

- оприлюднення результатів конкурсу – 17.12.2021р.

 Загальна тривалість конкурсу становить тридцять календарних днів з дня його оголошення.

Контактні особи:

Лесюк Олександра Станіславівна, директор ліцею; тел. 0505602047;

Черняєва Оксана Дмитрівна, голова комісії; тел. 0955806053;

Дубина Галина Григорівна, секретар комісії; тел. 0955507744, тел.53-48-59.

Електронна адреса закладу: zch_21@ukr.net