Новини   2021-07-15 14:03   247  

Ліцей № 15 Івано-Франківської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних  посад:
учителя хімії (1 посада, 1ст.), учителя фізичної культури (1 посада, 1ст), учителя української мови (1 посада, 1ст), учителя трудового навчання (обслуговуючої праці) та образотворчого мистецтва (2 посади, 1,5 ст.), англійської мови (друга іноземна мова - німецька)  (1 посада, 1ст.) заступника директора ліцею з навчально-виховної роботи(1 посада, 1ст). 

Місцезнаходження закладу: 76002, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, буд. 207.

Найменування посад та умови праці: 

посадовий оклад учителя фізичної культури, хімії, української мови, трудового навчання (обслуговуючої праці) та образотворчого мистецтва, англійської мови відповідає 11-14 тарифному розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, який залежить від рівня освіти, результатів атестації та педагогічного стажу працівника; передбачені  доплати та надбавки. Виплачується щорічна матеріальна допомога на оздоровлення, грошова винагорода за сумлінну працю та інші виплати згідно чинного законодавства.
-   посадовий оклад заступника директора - на 5-15% менший від посадового окладу директора закладу, що відповідає 17 тарифному розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, в розрахунку на І посаду; доплат та надбавок, матеріальної допомоги на оздоровлення, грошової винагороди за сумлінну працю та інші виплати згідно чинного законодавства. 
 
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

- на посади учителів ліцею приймаються особи, які є громадянами України, мають вищу педагогічну освіту та відповідну професійну кваліфікацію, вільно володіють державного мовою, моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки;
- посаду заступника директора з навчально-виховної роботи ліцею може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан
фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які подаються на конкурс:

  • копія паспорта громадянина України;
  • копію військового квитка чи приписного свідоцтва;
  • письмову заяву про участь у конкурс
  • автобіографію ;
  • анкету-резюме (додаток до Положення про конкурс);
  • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи;
  • копію документа про освіту із додатками;
  • копію документа, що підтверджує підвищення кваліфікації, проходження атестації та сертифікації за останніх п’ять років (за наявності);
  • письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток до

Положення про конкурс:

мотиваційний лист, складений у довільній формі (за бажанням).

Примітка: педагогічним працівникам ліцею, які працюють і виявили бажання
взяти участь в конкурсному відборі, необхідно подати тільки:

– письмову заяву про участь у конкурсі;
– автобіографію (оновлену);
– анкету-резюме (додаток 1);
– письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток 2);
– скан-копії дипломів про вищу освіту та додатків до них, завірених директором ліцею.

Особа може надати інші документи та інформацію щодо своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння педагогічного звання, наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації, тощо).

Термін подачі документів - 14 днів з дня оприлюднення оголошення.

Конкурсний відбір здійснюється у два етапи:

1 етапу: тестування претендента практичним психологом з метою визначення його готовності до роботи на посаді педагогічного працівника;
2 етапу: співбесіда з претендентом та надання ним відповідей на запитання членів конкурсної комісії.

Співбесіда з претендентом проводиться конкурсною комісією з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей претендента вимогам до професійної компетентності педагогічного працівника та до відповідних посадових обов’язків.

Етапи проведення конкурсу:

- прийняття рішення про оголошення конкурсу – 20.06.2021р.;
- оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору - 16.07.2021р.;
- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі - 02.08.2021р. – 15.08.2021р. 
- попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам та перше засідання конкурсної комісії з надання дозволу на участь в конкурсному відборі - 16.08.2021р.;

Проведення конкурсного відбору:

- І  етап, психологічне тестування:
17.08. 2021р. з 10.00 год. до 11.00 год.
- ІІ  етап, співбесіда комісії : 17.08.2021 р. , початок - 11.00 год.
- визначення переможця конкурсного відбору - 17.08.2021р.

подання на затвердження висновку конкурсної комісії директорові ліцею - 17.08.2021 р.;

оприлюднення результатів конкурсу – завершення конкурсу - 18.08.2021р.;

Загальна тривалість конкурсу становить тридцять календарних днів з дня його оголошення..
Контактні особи :   

Бойчук В.Є.- директор ліцею№15 - 0668362332
Скрипка О.С.- заступник директора - 0954982234
Галуга Г.Д.- секретар –діловод - 0996643412

Електронна пошта:  zch_15@ukr.net