Новини   2021-07-16 13:21   837  

Ліцей № 10 Івано-Франківської міської ради оголошує конкурс на посади:

- З повним тижневим навантаженням:

учитель початкових класів – 4;

учитель української мови та літератури – 2;

учитель зарубіжної літератури – 1;

учитель англійської мови – 1;

учитель фізики - 1

учитель фізичної культури - 2

- З неповним тижневим навантаженням:

учитель української мови та літератури – 1;

учитель зарубіжної літератури – 1;

учитель математики -1;

учитель біології – 1;

учитель хімії – 1;

учитель предмету «Захист України» – 1;

учитель основ здоров’я – 1;

Місцезнаходження закладу: 76006, м. Івано-Франківськ, вул.Вовчинецька, буд. 196Б.

Найменування посад та умови праці: посадовий оклад учителя початкових класів, математики, фізичної культури, української мови, біології, хімії, фізики, зарубіжної літератури,  англійської мови,  основ здоров’я, предмету «Захист України»  відповідає 11-14 тарифному розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, який залежить від рівня освіти, результатів атестації та педагогічного стажу працівника; передбачені  доплати та надбавки. Виплачується щорічна матеріальна допомога на оздоровлення та інші виплати згідно чинного Законодавства.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

 на посади учителів ліцею приймаються особи, які є громадянами України, мають вищу педагогічну освіту та відповідну професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою, моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я  яких не перешкоджають виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які подаються на конкурс:

 • копія паспорта громадянина України;
 • копію військового квитка чи приписного свідоцтва; 
 • письмову заяву про участь у конкурсі;
 • автобіографію ;
 • анкету-резюме (додаток до Положення про конкурс);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи;
 • копію документа про освіту із додатками;
 • копію документа, що підтверджує підвищення кваліфікації, проходження атестації та сертифікації за останніх п’ять років (за наявності);
 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток до Положення про конкурс);
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі. 

Особа може надати інші документи та інформацію щодо своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння педагогічного звання, наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації, тощо).

Термін подачі документів – 14 днів з дня оприлюднення оголошення.

Конкурсний відбір здійснюється у два етапи за результатами:

 • І етапу: тестування претендента практичним психологом з метою визначення його готовності до роботи на посаді педагогічного працівника;
 • ІІ етапу: співбесіда з претендентом та надання ним відповідей на запитання членів конкурсної комісії.

Співбесіда з претендентом проводиться конкурсною комісією з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей претендента вимогам до професійної компетентності педагогічного працівника та до відповідних посадових обов’язків.

 

Етапи проведення конкурсу :

 • прийняття рішення про оголошення конкурсу – 16.06.2021 року;
 •  оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору – 16.06.2021 року;
 •  прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, – 16.07.2021р. – 29.07.2021р. ;
 •  попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам та перше засідання конкурсної комісії з надання дозволу на участь в конкурсному відборі – 18.08.2021 року;
 • проведення конкурсного відбору:

 – І  етап, психологічне тестування – 19.08.2021 року; 

– ІІ  етап, співбесіда комісії: 20.08.2021 року.

 •  визначення переможця конкурсного відбору – 20.08.2021р.;
 • подання на затвердження висновку конкурсної комісії директорові ліцею – 23.08.2021 р.; 
 •  оприлюднення результатів конкурсу – завершення конкурсу – 23.08.2021р.;

Контактні особи: 

Кульба Лідія Панасівна, секретар комісії; т. 0992869167

Електронна пошта if-school-10@ukr.net

Положення про конкурс на посади педагогічних працівників Ліцею № 10