2019-02-20 11:14   603  

УМОВИ

проведення конкурсу з основ графічної грамоти

та технічного креслення

  1. Загальні положення

     1.1.Конкурс з основ графічної грамоти та технічного креслення проводиться для учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів позашкільної освіти.

     1.2. Мета конкурсу -  виявлення обдарованих учнів, сприяння їх творчому розвитку; поширення та впровадження в освітній процес сучасних методів викладання креслення,  надання підтримки творчій молоді, обдарованої в галузі техніки креслення і конструювання.

 

  1. Умови проведення міського етапу конкурсу

     2.1. Конкурс  проводиться Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

     2.2. У конкурсі беруть участь учні закладів загальної середньої освіти та вихованці закладів позашкільної освіти за двома віковими групами: перша група - 9  клас;  друга група - 10-11 класи.

     2.3.  Конкурс проводиться у два етапи:

І – етап конкурсу проводиться на рівні міста;

ІІ – етап конкурсу проводиться на рівні області.

     2.4. Переможці конкурсу відзначаються дипломами  І, ІІ, ІІІ ступенів Департаменту освіти та науки.

                 Учасникам конкурсу необхідно мати набір креслярського приладдя та папір формату А4.

 

  1. Вимоги щодо проведення конкурсу

     3.1. Учасники конкурсу з основ графічної грамоти та технічного креслення:

- складають теоретичний залік з креслення у форматі тестів (30 хв.);

- виконують практичні завдання з інтегрованого курсу креслення (2 год. 30 хв.);

- розв’язують творчі задачі логічного характеру на рівні шкільних знань з використанням міжпредметних зв’язків креслення з трудовим навчанням, математикою, географією, образотворчим мистецтвом, де потрібно продемонструвати уяву, кмітливість та винахідливість (30 хв.).

     3.2. Завдання (теоретичні, практичні та творчого характеру) міститимуть питання з наступних розділів креслення:

- техніка креслення (формати креслярського паперу, масштаби, лінії креслення, креслярські шрифти);

- геометричне креслення (поділ відрізків, кутів та кіл на рівні частини, визначення центру дуги кола, побудова спряжень);

- основи нарисної геометрії (проектування точки на три площини, проекції, проектування відрізків,

проектування площин, аксонометричні проекції та проекції геометричних тіл);

- машинобудівне креслення (зображення: види, розрізи, перерізи, графічне зображення матеріалів).