2018-11-28 23:04   3781  

1.                 

Етичний кодекс психолога

2.                 

Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи

3.                 

Конституція України

4.                 

Закон України «Про охорону дитинства»

5.                 

Сімейний кодекс України

6.                 

Указ президента України «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»

7.                 

Указ Президента України Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа -12.01.2018р.

8.                 

Лист МОН України від 12.11.2018 № 1/9-690 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки для використання в навчально-виховному процесі закладів освіти працівниками психологічної служби у системі освіти України»

9.                 

Лист МОН України від  30 жовтня 2018 року № 1/9-656 «Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей»

10.            

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров'ю»

11.            

 

 

Наказ МОН України № 1047 від 02.10.2018 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»

12.            

Лист МОН від 05.09.2018 № 1/9-529 «Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»

13.            

Лист МОН  України від 30.08.2018р. № 1/9-516 «Щодо вирішення конфліктів серед дітей у закладах освіти шляхом медіації»

14.            

 

ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»

15.            

Наказ МОН України від 20.08.2018 № 923 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі»

Лист МОН  України від  07.08.2018р. № 1/9-487 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти»

16.            

Лист МОН  України від  07.08.2018  № 1/9-487 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н.р»

17.            

Наказ МОН України від 06.08.2018 р. № 609 «Про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»

18.            

Наказ МОН  України від  31.05.2018р. № 555 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі»

19.            

 

ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 453 «Про затвердження Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року»

20.            

Наказ МОН  України від 22.05.2018р. № 509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»

21.            

Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству»

22.            

Лист ІМЗО від 15.05.2018 № 22.1/10-1529 «Про курси підвищення кваліфікації практичних психологів та соціальних педагогів»

23.            

 

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 51-52, ст.445)

24.            

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1012-р  «Про схвалення Стратегії інформування громадян про гарантовані їм Конституцією та законами України права на період до 2019 року»

25.            

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 (набрав чинності 7 січня 2018 року)

26.            

 

 

 

Наказ Міністерства соціальної політики від 11.08.2017  № 1307 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування»

27.            

Наказ МОН від 08.08.2017 № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року»

28.            

Наказ МОН  України від 03.07.2017р. № 948 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України»

29.            

Про схвалення Концепції Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року від 5 квітня 2017 р. № 230-р

30.            

 

 

 

Наказ Міністерства соціальної політики від  31.03.2016  № 318 «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»

31.            

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА протидії торгівлі людьми на період до 2020 року від 24 лютого 2016 р. № 111

32.            

 

 

 

 

Наказ Уповноваженого Верховної ради України з прав людини  від 16.02.2016  № 2/02-16 «Про затвердження Плану заходів Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року»

33.            

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 148 «Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2016-2020 роки»  

34.            

 

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 32, ст.412)

35.            

Наказ від 19.08.2014  № 564/836/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення

36.            

Лист МОН  України від 06.06.13р. № 1/9-413 «Про впровадження  факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти»

37.            

 

 

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації  та сексуального насильства (Конвенцію ратифіковано з заявами Законом № 4988-VI від 20.06.2012)

38.            

 

Закон України «Про захист персональних даних» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481)

39.            

Конвенція про права дитини (ратифіковано 27 лютого 1991 р.)

40.            

Конвенція про права дитини – 20 листопада 1989 року