Методичний дайджест   2020-12-24 15:00   34  

Дошкільники із тяжкими порушеннями мовлення значно відстають від своїх ровесників, які розвиваються відповідно до норми, в опануванні навичками зв’язного висловлювання, розвитку пам’яті, уваги, мислення, тому потребують корекційної роботи.

Створення оптимальних умов для формування мовленнєвої компетенції у дітей із порушеннями мовлення сприяє повноцінному розкриттю кожної дитини відповідно до її індивідуальних особливостей розвитку. В час високих комп’ютерних технологій учителі-логопеди візуалізують навчальний матеріал, що полегшує дітям його сприймання та запам’ятовування. Одна із таких технологій – «Скрайбінг».

23 грудня 2020 року відбулося онлайн-засідання Школи компетентного педагога-логопеда на тему «Скрайбінг – сучасна технологія розвитку монологічного мовлення у дітей».

Учителі-логопеди Тетяна Матковська та Мар’яна Довгошия охарактеризували особливості запам’ятовування інформації людиною, визначили види технологій візуалізації, розкрили поняття «скрайбінг» та описали його види, які доцільно використовувати в корекційній роботі з дітьми-логопатами. У практичній частині учасники засідання розглянули можливості використання даної технології для розвитку зв’язного монологічного мовлення дошкільників під час складання різних видів
розповіді, ознайомлення з художніми творами, обґрунтували доцільність її використання в корекційній роботі з дошкільниками з ТПМ.

Цікавим прийомом роботи була робота в групах щодо створення схем для навчання опису малюнка «Зима», переказу почутого оповідання В.Паронової «Ялинка», заучування вірша П.Воронька «У лісі, лісі темному».

Впродовж роботи присутні вчителі-логопеди переконалися, що використання візуальної технології «Скрайбінг» дійсно стимулює дітей встановлювати зв’язки між предметами та явищами, послідовністю різних подій, робить їх доступними для розуміння та відтворення, допомагає граматично правильно та послідовно висловлювати свою думку.