Методичний дайджест   2021-03-26 11:53   41  

25 березня 2021 року відбувся онлайн-семінар-практикум учителів-логопедів на тему «Полісенсорний метод як засіб формування комунікативної компетентності дітей із ТПМ». Захід запланований як профорієнтаційний, так як були залучені випускники Педагогічного коледжу (майбутні вихователі логопедичних груп) та студенти І курсу магістратури ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (майбутні учителі-логопеди).
Вдале поєднання теоретичної частини (Тетяна Кудярська) та проведення майстерок (Наталія Богославець – «Су-Джок терапія», Ірина Салига – «Кінезіотерапія», Людмила Скавінська – «Піскотерапія», Марія Трохимчук – «Біоенергопластика») дозволило присутнім вникнути у зміст полісенсорного методу та значення здоров’язбережувальних технологій, зрозуміти необхідність їх використання у роботі із дітьми з ТПМ, ознайомитися із прийомами їх застосування та спробувати самим підбирати технології для виконання поставленого корекційного заняття.
Присутніми були й викладачі кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти Наталія Кирста, Світлана Чупахіна, Надія Кравець, які викладають дисципліни дефектологічного профілю. Науковці відзначили високий рівень підготовки заходу, професіоналізм учителів-логопедів як носіїв досвіду та оригінальність вирішення питання технічного забезпечення, яке здійснювала учитель-логопед Тетяна Вінтонюк.
Під час роботи семінару-практикуму використовувалися такі види роботи, як повідомлення, «мозковий штурм», майстерки, метод «ажурної пилки» та «вернісаж ідей». Це дозволило майбутнім фахівцям поетапно зануритися у проблему та вникнути у специфіку роботи учителів-логопедів.