Методичний дайджест   2021-04-22 17:35   62  

В останні роки кількість дітей із мовленнєвими порушеннями зростає прискореними темпами, особливо проявляється у порушеннях розвитку окремих складових фонетико-фонематичної складової мовлення (вимовних умінь, фонематичного сприймання, уявлень, слухової уваги, пам’яті та контролю). Тому розробка ефективних форм і прийомів логопедичної корекції, пропедевтики порушень фонетико-фонематичної складової мовлення є особливо актуальною.
Одним із таких логопедичних методів є лялькотерапія – розділ арттерапії, що використовує в якості основного прийому корекційного впливу ЛЯЛЬКУ як проміжний обʼєкт взаємодії дитини і дорослого.
22 квітня 2021 року відбулося онлайн-засідання методичного обʼєднання учителів-логопедів на тему «Лялька як засіб розвитку мовлення у дітей із мовленнєвими порушеннями» у програмі ZOOM. Учасники засідання ознайомилися із видами та завданнями лялькотерапії (Тетяна Кудярська), змістом логопедичної роботи із застосуванням різних видів ляльок (Валентина Куртяк), взяли участь у майстерках «Лялька-рукавичка та біоенергопластика» (Марія Трохимчук), «Мʼяка іграшка в корекційних цілях» (Тетяна Зарванська), «Пальчикові ляльки в руках логопеда» (Мирослава Кедик), переглянули презентацію нової гри «Планшетка (тварини)» та ознайомилися з авторськими завданнями для роботи з нею (Валентина Куртяк).
Обмін досвідом використання вчителями-логопедами різних видів ляльок у корекційній роботі проходив у формі «Вернісаж ідей».
Фахівці переконалися, що лялькотерапія є не тільки цікавим, але й надзвичайно продуктивним методом, так як створює сприятливі умови для мовленнєвого розвитку дітей, допомагає подолати комунікативні бар’єри, дає можливість невербального контакту.