Методичний дайджест   2019-12-12 10:52   271  

Кількість дітей з тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ) збільшується з кожним роком, тому постає питання про використання педагогами в навчанні дітей додаткових ефективних методів і прийомів, зокрема здоров’язберігаючих технологій. Кінезіологія є саме такою дієвою технологією.

Учитель-логопед Зоряна Денега провела у грудні відкриті консультації з вихователями дошкільних груп КДНЗ № 3 «Бджілка» та ДНЗ № 11 «Пізнайко» на тему «Кінезіологія як оздоровча технологія для розвитку мовлення дошкільників».

Використання кінезіологічних вправ у роботі з дітьми є цікавим та ефективним методом роботи. Такі вправи є універсальними як для дітей, так і для дорослих, оскільки є простими у виконанні і не вимагають спеціальної підготовки та матеріальних затрат. Регулярне ж використання цих кінезіологічних вправ сприяє концентрації уваги, пам’яті, мисленню, підвищує розумову активність дітей завдяки активізації роботи обох півкуль головного мозку.

Під час консультацій педагоги закладів дошкільної освіти розширили і систематизували свої знання з даного питання, а на практиці спробували цю «гімнастику для мозку» самостійно, працюючи в парах, в групах та на аркушах паперу.