Методичний дайджест   2020-12-24 09:47   50  

Взаємодія з колегами дозволяє практичному психологу конструктивно оцінити свою професійну роботу і допомагає зрозуміти внутрішні дилеми, пов’язані з наданням допомоги. Інтервізія не тільки впливає на ефективність процесу допомоги, а й мінімізує ризик вигорання психолога, підвищує ефективність взаємодії команди, сприяє більш швидкому професійному зростанню її членів, що позитивно впливає на терапевтичну роботу з усіма учасниками освітнього процесу.
23 грудня 2020 року відбулося засідання інтервізійної групи практичних психологів ЗДО "Рефлексія смисложиттєвих орієнтирів". Під час засідання практичні психологи активно та творчо працювали, обмінювалися досвідом та поглядами особистої рефлексії, а також відзначили актуальність і корисність таких зустрічей.