Методичний дайджест   2021-03-05 17:11   35  

4 березня 2021 року в режимі онлайн відбулося засідання творчої майстерні практичних психологів ЗЗСО «Психосоматика дитячо-батьківських відносин».
Учасники творчої групи розглядали питання впливу взаємодії в сім’ї на психологічний та фізичний стан дитини. Сім‘я, як найближче соціальне оточення дитини, задовольняє її потреби в емоційній підтримці, прийнятті, повазі і захисті, тим самим мінімізуючи вплив стресових факторів соціуму. Практичні психологи визначили, що важливе значення для розвитку особистості дитини мають передусім стосунки між самими батьками, оскільки в них, у цих стосунках, віддзеркалюється загальний дух сімейних відносин, спрямованість життєдіяльності сім'ї, її моральна атмосфера. Родина – це школа, де людина навчається, як жити в суспільстві. Тут вона отримує досвід соціальних стосунків у м'якій, емоційно підкріпленій, захищеній формі, серед близьких людей, для яких вона є найвищою цінністю. І тільки після цього особистість готова до налагодження об'єктивних стосунків з іншими людьми. Взаємодія дитини з батьками є першим досвідом взаємодії з навколишнім світом. Цей досвід закріплюється і формує певні моделі поведінки з іншими людьми, які передаються з покоління в покоління.
На творчій групі практичні психологи аналізували приклади психосоматичних розладів у дітей, з якими вони зіштовхувалися в своїй практичній діяльності, розглядали можливість використання метафоричних асоціативних карт під час індивідуального консультування батьків та дитини щодо даної тематики. Учасники групи також визначили психодіагностичний інструментарій, який можна використовувати для дослідження сімейних стосунків.