Методичний дайджест   2022-08-31 15:28   531  

31 серпня 2022 року проведено онлайн серпневу студію для учителів-логопедів закладів освіти міста на тему «Змішане навчання: сутність, можливості, проблеми та шляхи організації».

Виклики війни вимагають нового підходу до організації корекційної допомоги дітям із порушеннями мовлення. Учасники секції проговорили варіанти проведення обстеження рівня мовленнєвого розвитку дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, особливості ведення документації та створення і функціонування корекційних груп дітей-логопатів в умовах війни.

Завідувач логопедичного пункту Тетяна Кудярська у кінці роботи секції узагальнила інформацію та надала рекомендації щодо роботи.