Методичний дайджест   2019-02-01 15:19   130  

Якщо ти відчув вітер змін, не будуй  щит,

 а став вітрила і вільно пливи у відкрите море

 

Динамізм сучасної цивілізації, швидкі зміни в усіх галузях людської діяльності зумовили зростання соціальної ролі творчої особистості, здатної до продуктивної праці, створення й засвоєння інновацій. Виховати таку особистість може педагог, який має високу самооцінку, є активним, здатним до постійного саморозвитку і самовдосконалення. Це фахівець, що  перебуває в творчому пошуку, продукує оригінальні ідеї, приймає нестандартні рішення у розв’язанні педагогічних проблем, уникає рутинних шляхів мислення й поведінки, дослідник, здатний перебудувати свою діяльність відповідно до змін і вимог суспільства.

31 січня 2019 року на базі Івано-Франківської ЗШ №21 відбулася методична судія практичних психологів ЗЗСО «Психологічний супровід педагога-новатора в умовах освітніх змін».

Методична судія була спрямована на актуалізацію професійного потенціалу, внутрішніх ресурсів професійного зростання, формування фахової компетентності практичних психологів щодо роботи з педагогами в сучасному освітньому просторі.

Методист ЦППСР Г.Семенів підкреслила, що Нова українська школа потребує нового учителя: сучасного, знаючого, комунікабельного, відкритого до всього нового. Адже педагог володіє широкими можливостями і необмеженим полем діяльності, оскільки на практиці постійно переконується в ефективності наявних методів та прийомів навчання і може коригувати їх. Основа такої діяльності – креативне мислення.

Цікавою та емоційною була практична частина засідання. Практичний психолог ЗШ №21 Г. Дубина  провела  тренінгове  заняття «Креативнісь  -  шлях до професійного успіху». Учасники тренінгу активно працювали у групах та отримали багато цікавих ідей для роботи з педагогами.

 У засіданні взяла участь завідувач логопедичного пункту Департаменту освіти та науки  Кудярська Т.Р,  яка розповіла про особливості роботи з дітьми з різними мовленнєвими порушеннями.  

На завершальному етапі роботи проведено інтерактивне коло обміну досвідом, де практичні психологи  всебічно обговорили значення розкритої теми в сучасному освітньому процесі. Учасники заходу отримали методичні матеріали для використання у подальшій роботі.